Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

112. Baráček pod lanovkou