Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

153. A klesáme...