Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

155. Cesty a kamení