Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

47. Odpočívadlo mezi vinicemi