Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

30. Výhled do údolí