Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

73. Oběd ve Varenu