Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

69. Zvony za kostelem v Sierre