Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

78. Náměstí v Niedergestelnu 1