Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

184. Smrk