Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

181. Kamenný mužík