Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

87. Fotím pod vodopádem 1