Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

79. Náměstí v Niedergestelnu 2