Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

7. Montreux 1