Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

80. Náměstí v Niedergestelnu 3