Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

48. Jára opravář