Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

3. Pohodová cyklostezka