Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

168. Stejný sklon hlavy – stejné fotky? :)