Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

31. Sledujeme náš hlavní peloton