Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

5. Lesní odpočívadlo