Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

22. Turisté ve vchodu do kempu