Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

60. Sion seshora 2