Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

152. Klesáme...