Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

132. Já, fotograf