Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

82. Střechy Niedergestelnu