Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

25. Hrad Aigle ve vinicích