Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

14. Vodní hrad Chillon 1