Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

137. Nocležník na lavičce