Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

1. Start první etapy