Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

10. Nad zastávkou