Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

111. V kabince lanovky