Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

16. Vodní hrad Chillon 3