Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

11. Modřín nad jezerem