Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

26. Vinice u Aigle