Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

64. Zdi hradu Tourbillon 1