Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

140. Most nutno zdokumentovat!