Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

9. Železniční zastávka