Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

65. Zdi hradu Tourbillon 2