Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

52. Věž a úly nad Sionem