Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

6. První pohled na Ženevské jezero