Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

160. Dům v Zermattu