Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

127. Cesta sněhem