Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

20. U stanů v prvním kempu