Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

92. Zastávka v Niedergestelnu