Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

164. Poslední bourání stanů