Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

15. Vodní hrad Chillon 2