Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

81. Dřevěný domek v Niedergestelnu