Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

121. Lidé na ledovci