Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

63. Bazilika Valere 3