Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

154. Z ledovce se stává řeka