Hlavní stránka Cestovní kancelář Nomád

Slarque – Od Ženevského jezera k Matterhornu 2009

51. Bazilika Valere 1 52. Věž a úly nad Sionem 53. Nad katedrálou Notre-Dame v Sionu 54. Pod bazilikou Valere 55. Kostelík a hrad Tourbillon

56. Sion seshora 1 57. Bazilika Valere 2 58. Brána baziliky Valere 59. Hrad Tourbillon 1 60. Sion seshora 2

4. den – úterý 21. července

Kalifornií Švýcarska

… Vyrazili jsme dál po cestě vedoucí po břehu Rhôny směrem k Sionu. Ani jsme si nevšimli, že značená cyklotrasa někde odbočila, takže jsme do hlavního města kantonu Valais přijeli z něčeho, co připomínalo staveniště nebo alespoň sklady stavebního materiálu. Bazilika Valere (nad prvním e by měla být obrácená čárka, ale to bych musel změnit kódování těchto stránek) na skále nad městem byla vidět z dálky (obr. 51), jen jsme museli najít, kudy se k ní dostat. Nakonec jsme zamkli kola k zábradlí kousek nad katedrálou Notre-Dame (současné sídlo zdejšího biskupa) a vydali se na cestu pěšky. Kolem byly pozůstatky středověké historie města (obr. 52), které kvůli svému většímu rozvoji roku 1830 strhlo vlastní hradby, a katedrálu jsme za chvíli viděli seshora (obr. 53).

Na skále nad námi se přibližovala bazilika Valere (obr. 54), která je v řadě materiálů zmiňována jako hrad či opevněný kostel, a která tu stojí od 12. století. Na protějším svahu jsou trosky hradu Tourbillon (obr. 55) a mezi nimi jakýsi kamenný kostelík, o kterém jsem nikde nic nezjistil. Všechny tyto stavby na kopcích nad městem jsou upomínkou na fakt, že Sion byl od 5. století sídlem biskupa, což znamenalo velkou společenskou prestiž. Mimo jiné to bylo nejstarší biskupství na území současného Švýcarska. Ze skály, na které stojí bazilika, má člověk Sion pod sebou jako na dlani (obr. 56). Takže byl nejvyšší čas podívat se do samotné Valere (obr. 57). Obranné zdi jsou na některých místech velmi silné, což si návštěvník uvědomí nejvíce při průchodu bránou (obr. 58). Na protějším svahu je čím dál lepší výhled na hrad Tourbillon (obr. 59) a pod námi na město Sion (obr. 60)…